„Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”

Szkolenie jest doskonałą kontynuacją Analizy mocnych stron zespołu z wykorzystaniem Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Ale może być również przeprowadzone niezależnie i wtedy stanowi zamkniętą całość. Poprzez ćwiczenia i symulacje zespołowe i dyskusje będziemy zachęcać Państwa do przyjrzenia się na nowo zespołowi, w którym funkcjonujecie na co dzień i do odkrycia … Czytaj dalej „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”