Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.

Emisja i higiena głosu w pracy nauczyciela.

EMISJA I HIGIENA GŁOSU W PRACY NAUCZYCIELA jest szkoleniem, które pomoże Państwu w zadbaniu o głos – najważniejsze narzędzie pracy nauczyciela.

W trakcie szkolenia poznają Państwo podstawowe teorie dotyczące prawidłowej emisji głosu a przede wszystkim liczne i różnorodne ćwiczenia pozwalające na bardziej efektywne i higieniczne wykorzystywanie głosu. Zajęcia prowadzi praktykujący nauczyciel znający doskonale specyfikę pracy w szkole.

Dla zainteresowanych grup szkolenie może być uzupełnione o elementy teatralizacji w pracy z dziećmi (przedszkole – szkoła podstawowa – szkoła ponadpodstawowa) lub/i umuzykalniania inspirowanego systemem Carla Orffa.

PROGRAM

 1. PODSTAWY PRAWIDŁOWEJ EMISJI GŁOSU.
 • Budowa aparatu głosowo-wymawianiowego.
 • Rodzaje oddechów i ich funkcja w procesie mówienia.
 • Zasady prawidłowej artykulacji.
 • Podstawy właściwej impostacji głosu.
 1. ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE APARAT GŁOSOWO-WYMAWIANIOWY.
 • Ćwiczenia usprawniające diafragmę.
 • Ćwiczenia oddechowe.
 • Metody zwiększania amplitudy oddechowej.
 • Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny.
 • Metody ustawienia prawidłowej impostacji głosu – ćwiczenia.
 1. HIGIENA GŁOSU.
 • Przyczyny problemów z głosem.
 • Skutki nieprawidłowej emisji głosu.
 • Profilaktyka głosu.

Kilka informacji praktycznych:

 • Szkolenie trwa ok. 4h
 • Ilość osób w grupie: maks. 20
 • Forma warsztatowa