Trenerzy

Trenerzy

Beata Kotlińska – współwłaścicielka firmy, trener

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Jako trener przepracowała ponad 5400 godzin na sali szkoleniowej (10 lat). Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej placówkami i dla zespołów nauczycielskich. Praktyk metody pracy zespołowej Action Learning®.

Uczestnicy jej szkoleń cenią przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę. Szkolenia bazują na doświadczeniach uczestników i na bogatym doświadczeniu prowadzącej. Energiczna i pełna zapału, wierzy, że w każdej pracy bardzo ważne są wiedza, umiejętności i właściwa postawa, a warunkiem niezbędnym do czerpania satysfakcji z tego, co się robi, są pozytywne przekonania i proaktywność życiowa. Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Trenera WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W trakcie certyfikacji International Coach Federation.

Bolesław Kotliński – współwłaściciel firmy, trener

Od 6 lat trener w zakresie szkoleń dla zespołów i osób zarządzających. Przeprowadził wiele programów dla zespołów, dotyczących efektywnej współpracy i komunikacji, a także projektów mających na celu rozwój kompetencji zarządczych wśród ich szefów.

Certyfikowany trener Myers-Briggs Type Indicator® (Kwestionariusz Typu Osobowości Myers-Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®.

Członek Association for Psychological Type International. 10-letnie doświadczenie pracy w edukacji łączy z ponad 12-letnim doświadczeniem w Oxford University Press. Specjalizuje się w szkoleniach opartych na Kwestionariuszu Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) dla kadry menedżerskiej z zarządzania zespołami, motywowania pracowników i osiągania celów, a także z organizacji pracy i zarządzania czasem. Praktyk metody pracy zespołowej Action Learning®.

a poza tym …

Pracują również z klientem indywidualnym, prowadząc coaching szefowski. Wspierają dyrektorów i ich zastępców w rozwoju zawodowym poprzez wzmacnianie i rozwijanie ich kompetencji zarządczych (takich jak zarządzanie zmianą w szkole) oraz pomagają w ustalaniu zasad współpracy z zespołem.

prywatnie …

… małżeństwo od 1990 roku, rodzice piątki dzieci (26, 25, 24, 14 i 8 lat), uzależnieni od szeroko pojętej kultury, czytania i dobrego jedzenia (w formie biernej, czyli spożywania, jak i czynnej, czyli gotowania). Od studiów, niemal co roku, jeżdżą do Francji pod namiot, czasem z dziećmi, czasem bez. Planują, że emeryturę spędzą na pisaniu książek i jako przewodnicy po Burgundii.

SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW

Katarzyna Chalama–Pozdrowicz – trener

 • Trener – w STREFIE POTENCJAŁU opracowuje szkolenia i warsztaty poświęcone umiejętnościom funkcjonowania w stresie, zwłaszcza z uwzględnieniem obciążeń i zagrożeń, na jakie narażone są osoby pracujące w edukacji. Jako trener szkoleń z zarzadzania uwagą na lekcji porusza problemy współczesnej edukacji tzw. „pokolenia multitasking”.
 • Psycholog w zespole diagnostycznym w niepublicznym ośrodku zdrowia psychicznego oraz licencjonowany doradca zawodowy (absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza).
 • Terapeuta biofeedbacku I stopnia.
 • Członek zespołów orzeczniczych w medycynie pracy w kilku wiodących centrach medycznych w Poznaniu. Wykonuje diagnozy w zakresie funkcjonowania poznawczego u dzieci i dorosłych z zaburzeniami.
 • Autorka poradnika dla szkół „Szoker – ekspert w Twojej karierze”, autorka warsztatów i diagnosta z zakresu psychofizjologii.
 • Praktykująca techniki MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Propagatorka psychologicznych metod zarządzania stresem opartych na indywidualnych zasobach,
 • W pracy szkoleniowej ceniona za otwartość, życzliwość oraz umiejętność indywidualnego, kompetentnego podejścia do grupy.

 A prywatnie …

mama dwójki dzieci, zwolenniczka rodzicielstwa bliskości i edukacji przyjaznej mózgowi. Dzieci z entuzjazmem uczęszczają do szkoły publicznej, której program realizowany jest na zasadach neurodydaktyki,

POZOSTAŁE SZKOLENIA

Gabriela Ledachowicz – trener

 • Trener– w STREFIE POTENCJAŁU prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych na tematy związane z ocenianiem kształtującym
 • Praktyk oceniania kształtującego od 11 lat realizuje tę formę nauczania, między innymi  w Zespole Szkół  Licealno – Technicznych w Poznaniu.
 • Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Mentorka kursów internetowych oceniania kształtującego dla nauczycieli szkół wszystkich typów.

Ocenianie kształtujące, czyli jak uczyć efektywnego uczenia się.

ANNA ŚLIWIŃSKA-SĄCZEK  – trener, coach ACC ICF

 • Coach ACC ICF,
 • Trener kreatywnej metody Points of You®,
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego,
 • Master NLP,
 • Absolwentka Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Marketingu i Finansów na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Droga zawodowa, to 20 lat doświadczeń w pracy z ludźmi, m.in. jako doradca, coach, trener oraz menedżer.  Od 9 lat trener, co przekłada się na kilka tysięcy godzin spędzonych na kreatywnych działaniach na sali szkoleniowej.  W swojej obecnej aktywności trenerskiej i coachingowej pomaga innym zmierzyć się ze zmianą osobistą i zawodową. Jest certyfikowanym trenerem metody Points of You™, która wykorzystuje kreatywne narzędzia, takie, jak karty wartości czy obrazy do pogłębionej pracy nad sobą i pozwala klientom zmieniać perspektywę w celu poszerzenia pola możliwości życiowych. Jest autorem wielu programów trenerskich dla osób odpowiedzialnych w organizacjach za szkolenia i rozwój pracowników. Specjalistka od aktywnych metod przyswajania wiedzy pełna charyzmy, kreatywności i energii w działaniu. Uczestnicy jej szkoleń doceniają uważność, empatię, ciepło i serdeczność we wspieraniu.

Prywatnie miłośniczka flamenco i wytrwała adeptka sztuki wyrażania emocji poprzez taniec.

EWA MAGDALENA LACH – coach PCC ICF

 • Certyfikowany coach ICF, w 2014 uzyskała akredytację na poziomie PCC (Professional Certified Coach)™.
 • Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego, „Coaching profesjonalny – metody i praktyka”. 
 • Absolwentka Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Twórczyni dwóch modeli, model: WARTOŚCI™ i model: Integrity™ dedykowane tematowi zarządzania w organizacji i budowania kultury relacji w oparciu o wartości. Opisała je w autorskim projekcie  Integrity™
 • Współtworzyła autorskie narzędzie coachingowe Metamorfozy Świadomości™, które wspiera klientów w obszarach: wartości, emocji, kompetencji i przekonań. Metamorfozy Świadomości™ zawierają w sobie: Potęgę Wartości™, Głębię Emocji™”, Siłę Kompetencji™, Bezmiar Przekonań™.
 • W oparciu o narzędzie coachingowe, realizuje 3 dniowy program warsztatowy: Metamorphosis of Consciousness™, akredytowany w 2014 roku przez ICF.

Obecnie realizuje program Podyplomowych Studiów z Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

MARCIN ARENT – trener

 • Trener organizacyjny z 12 letnim doświadczeniem.
 • Specjalista w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz projektowania całych procesów szkoleniowych dla pracowników oraz kadry zarządzającej.
 • Ukończył Zaawansowany Kurs Trenera Biznesu w katowickim LABie.
 • Swoje doświadczenia zdobywał w największych polskich organizacjach. Projektował i prowadził tam także kursy trenerskie – jest współodpowiedzialny za zmiany procesów wdrożenia nowych pracowników. 
 • Zwolennik pracy procesowej, wciąż doskonalący się w zakresie rozwoju kompetencji zarządczych oraz negocjacyjnych. W swojej pracy bazuje mocno na cyklu Kolba, określającego efektywne uczenie się ludzi dorosłych.

Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek, pasjonat książek oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

 

Dorota Uzar – trener

 • Trener– w STREFIE POTENCJAŁU prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych na tematy związane z ewaluacją zewnętrzną i wewnętrzną, a także z awansem zawodowym, nadzorem pedagogicznym i zmianami w prawie oświatowym.
 • Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej od 2001 r. – brała udział w około 500 komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, i tyleż samo komisji prowadziła jako przewodnicząca organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadzącego (ukończyła studia podyplomowe z zakresu nadzoru pedagogicznego i prawa administracyjnego).
 • Wieloletni wykładowca i promotor studiów podyplomowych Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Świebodzicach
 • Nauczyciel prowadzący rewalidację indywidualną z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • 12-letnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
 • 10-letni staż pracy w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 • Pracuje w oświacie od 1987 r.
 • Lubi pracę z zespołem i zdobywanie wiedzy w bezpośrednich kontaktach z ludźmi. Cechuje ją profesjonalizm, kreatywność i rzetelność.