Trenerzy

Trenerzy

Beata Kotlińska

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Jako trener przepracowała ponad 2400 godzin na sali szkoleniowej.

Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej placówkami i dla zespołów nauczycielskich. Praktyk metody pracy zespołowej Action Learning®.

Uczestnicy jej szkoleń cenią przyjazną i sprzyjającą nauce atmosferę. Szkolenia bazują na doświadczeniach uczestników i na bogatym doświadczeniu prowadzącej. Energiczna i pełna zapału, wierzy, że w każdej pracy bardzo ważne są wiedza, umiejętności i właściwa postawa, a warunkiem niezbędnym do czerpania satysfakcji z tego, co się robi, są pozytywne przekonania i proaktywność życiowa.

Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Trenera WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Bolesław Kotliński

Od 10 lat trener w zakresie szkoleń dla zespołów i osób zarządzających. Około 2 tysiące godzin na sali szkoleniowej w tej roli. Przeprowadził wiele programów dla zespołów, dotyczących efektywnej współpracy i komunikacji, a także projektów mających na celu rozwój kompetencji zarządczych wśród ich szefów.

Certyfikowany konsultant MBTI® (Kwestionariusz Typu Osobowości Myers-Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®. Członek Association for Psychological Type International. 10-letnie doświadczenie pracy w edukacji łączy z ponad 12-letnim doświadczeniem w Oxford University Press.

Specjalizuje się w szkoleniach opartych na Kwestionariuszu Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) dla kadry menedżerskiej z zarządzania zespołami, motywowania pracowników i osiągania celów, a także z organizacji pracy i zarządzania czasem.

a poza tym …

Pracują również z klientem indywidualnym, prowadząc coaching szefowski. Wspierają dyrektorów i ich zastępców w rozwoju zawodowym poprzez wzmacnianie i rozwijanie ich kompetencji zarządczych (takich jak zarządzanie zmianą czy sytuacje konfliktowe w szkole) oraz pomagają w ustalaniu zasad współpracy z zespołem.

prywatnie …

Beata i Bolesław Kotlińscy – małżeństwo od 1990 roku, rodzice piątki dzieci (trzech dorosłych i dwójka trochę mniejszych), uzależnieni od szeroko pojętej kultury, czytania i dobrego jedzenia (w formie biernej, czyli spożywania, jak i czynnej, czyli gotowania). Od studiów, niemal co roku, jeżdżą do Francji pod namiot, czasem z dziećmi, czasem bez. Planują, że emeryturę spędzą na pisaniu książek i jako przewodnicy po Burgundii.

SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW

KATARZYNA CHALAMA–POZDROWICZ – trener

 • Trener – w STREFIE POTENCJAŁU opracowuje szkolenia i warsztaty poświęcone umiejętnościom funkcjonowania w stresie, zwłaszcza z uwzględnieniem obciążeń i zagrożeń, na jakie narażone są osoby pracujące w edukacji. Jako trener szkoleń z zarzadzania uwagą na lekcji porusza problemy współczesnej edukacji tzw. „pokolenia multitasking”.
 • Psycholog w zespole diagnostycznym w niepublicznym ośrodku zdrowia psychicznego oraz licencjonowany doradca zawodowy (absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza).
 • Terapeuta biofeedbacku I stopnia.
 • Członek zespołów orzeczniczych w medycynie pracy w kilku wiodących centrach medycznych w Poznaniu. Wykonuje diagnozy w zakresie funkcjonowania poznawczego u dzieci i dorosłych z zaburzeniami.
 • Autorka poradnika dla szkół „Szoker – ekspert w Twojej karierze”, autorka warsztatów i diagnosta z zakresu psychofizjologii.
 • Praktykująca techniki MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Propagatorka psychologicznych metod zarządzania stresem opartych na indywidualnych zasobach,
 • W pracy szkoleniowej ceniona za otwartość, życzliwość oraz umiejętność indywidualnego, kompetentnego podejścia do grupy.

 A prywatnie …

mama dwójki dzieci, zwolenniczka rodzicielstwa bliskości i edukacji przyjaznej mózgowi. Dzieci z entuzjazmem uczęszczają do szkoły publicznej, której program realizowany jest na zasadach neurodydaktyki.

POZOSTAŁE SZKOLENIA

ANNA ŚLIWIŃSKA-SĄCZEK  – trener, coach ACC ICF

 • Coach ACC ICF,
 • Trener kreatywnej metody Points of You®,
 • Trener biznesu i rozwoju osobistego,
 • Master NLP,
 • Absolwentka Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Marketingu i Finansów na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Droga zawodowa, to 20 lat doświadczeń w pracy z ludźmi, m.in. jako doradca, coach, trener oraz menedżer.  Od 9 lat trener, co przekłada się na kilka tysięcy godzin spędzonych na kreatywnych działaniach na sali szkoleniowej.  W swojej obecnej aktywności trenerskiej i coachingowej pomaga innym zmierzyć się ze zmianą osobistą i zawodową. Jest certyfikowanym trenerem metody Points of You™, która wykorzystuje kreatywne narzędzia, takie, jak karty wartości czy obrazy do pogłębionej pracy nad sobą i pozwala klientom zmieniać perspektywę w celu poszerzenia pola możliwości życiowych. Jest autorem wielu programów trenerskich dla osób odpowiedzialnych w organizacjach za szkolenia i rozwój pracowników. Specjalistka od aktywnych metod przyswajania wiedzy pełna charyzmy, kreatywności i energii w działaniu. Uczestnicy jej szkoleń doceniają uważność, empatię, ciepło i serdeczność we wspieraniu.

Prywatnie miłośniczka flamenco i wytrwała adeptka sztuki wyrażania emocji poprzez taniec.

http://szkolatrenerow.edu.pl/

MARCIN ARENT – trener

 • Trener organizacyjny z 12 letnim doświadczeniem.
 • Specjalista w zakresie identyfikacji potrzeb szkoleniowych oraz projektowania całych procesów szkoleniowych dla pracowników oraz kadry zarządzającej.
 • Ukończył Zaawansowany Kurs Trenera Biznesu w katowickim LABie.
 • Swoje doświadczenia zdobywał w największych polskich organizacjach. Projektował i prowadził tam także kursy trenerskie – jest współodpowiedzialny za zmiany procesów wdrożenia nowych pracowników.
 • Zwolennik pracy procesowej, wciąż doskonalący się w zakresie rozwoju kompetencji zarządczych oraz negocjacyjnych. W swojej pracy bazuje mocno na cyklu Kolba, określającego efektywne uczenie się ludzi dorosłych.

Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek, pasjonat książek oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego.

http://strefapotencjalu.pl/kariera/

BEATA RĄCZKA – trener

 • Trener – Absolwentka Szkoły Trenerów I Stopnia we Wrocławiu, w STREFIE POTENCJAŁU opracowuje szkolenia i warsztaty poświęcone edukacji muzycznej, rytmiki, metod aktywizujących, tańca i choreografii dla dzieci.
 • Specjalista, praktyk z zakresu wychowania przedszkolnego, Posiada certyfikaty Kinezjologii Edukacyjnej, ukończyła Szkołę Muzyczną na akordeon, gra na wielu instrumentach, pisze teksty dla dzieci na każdą okazję.
 • Muzyka to jej pasja i stara się zarażać muzyką wszystkie dzieci i osoby pracujące z dziećmi, bo od muzyki wszystko się zaczyna…
 • Dyrektorka dwóch przedszkoli – od 2011 jest Dyrektorem Publicznych Przedszkoli „Columbus” i „Logicus” we Wrocławiu.
 • Menedżer w Oświacie – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi), Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: Nauczyciel dziecka młodszego), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu – magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny–nauczycielka rytmiki i zajęć muzyczno–terapetycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
 • W zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego od 1991 r.
 • W pracy szkoleniowej ceniona za energię, humor, optymizm oraz umiejętność angażowania uczestników.

 A prywatnie …

Szczęśliwa żona, mama dwójki dzieci. W wolnych chwilach podróżuje, uprawia żeglarstwo (patent sternika jachtowego), śpiewa, lepi anioły z masy solnej.

http://strefapotencjalu.pl/znaczenie-rytmu-w-harmonijnym-rozwoju-dziecka/