Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów prawa

Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów prawa

Szkolenie OCENA PRACY NAUCZYCIELA WG NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA jest praktycznym przygotowaniem rady pedagogicznej do realizacji w życiu szkolnym postanowień rozporządzenia MEN o dokonywaniu oceny pracy nauczycieli obowiązującego od 1.09.2018 r.

Uczestnicy uzyskają:

 • usystematyzowaną wiedzę na temat trybu oceniania,
 • skali ocen,
 • kryteriów,
 • a także związku oceny pracy z awansem zawodowym nauczycieli.

Pedagodzy dzięki doskonaleniu umiejętności ewaluacji własnych działań będą mogli w sposób świadomy planować swoją pracę, która będzie podlegała ocenie przez dyrektorów w ich placówkach.

Dzięki pracy nad konstrukcją wskaźników do wybranych kryteriów oceny pracy nauczycielskiej, uczestnicy zyskają praktyczne umiejętności, które mogą wykorzystać w swoich placówkach w procesie tworzenia przepisów szkolnego regulaminu oceniania nauczycieli. Zyskają tym samym możliwość współtworzenia i wpływu na model ewaluacji, który będzie ich dotyczył.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

 • Uczestnicy, dzięki zdobyciu podstawowej wiedzy dotyczącej oceniania pracownika, będą bez obawy planować i wykonywać swoje zadania edukacyjne i wychowawcze.
 • Szkolenie będzie okazją do poznania kryteriów oceny pracy poszczególnych stopni w ścieżce awansu zawodowego nauczycieli oraz wypracowania wskaźników.
 • Nauczyciele dowiedzą się, jak wykorzystać autoewaluację w doskonaleniu własnych umiejętności dydaktyczno-wychowawczych.
 • Dyrektor będzie zarządzał kadrą, która zna tryb oceniania pracy i będzie świadoma, w jaki sposób spełnić wymagania na określoną ocenę.

SZCZEGÓŁY:

 • Szkolenie trwa ok. 3,5 h
 • Ilość osób w grupie: maks. 20
 • Forma warsztatowa

SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW

Kontakt