Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów prawa

Szkolenie OCENA PRACY NAUCZYCIELA WG NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA jest praktycznym przygotowaniem rady pedagogicznej do realizacji w życiu szkolnym postanowień rozporządzenia MEN o dokonywaniu oceny pracy nauczycieli obowiązującego od 1.09.2018 r. Uczestnicy uzyskają: usystematyzowaną wiedzę na temat trybu oceniania, skali ocen, kryteriów, a także związku oceny pracy z awansem zawodowym nauczycieli. … Czytaj dalej Ocena pracy nauczyciela wg nowych przepisów prawa