SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW

SZKOLENIA DLA ZESPOŁÓW

Poniżej przedstawiamy szkolenia dla zespołów:

ANALIZA MOCNYCH STRON ZESPOŁU Z WYKORZYSTANIEM WSKAŹNIKA MBTI®”

„Analiza mocnych stron zespołu z wykorzystaniem wskaźnika MBTI®”

„EFEKTYWNA KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA W ZESPOLE”

„Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”

„ORGANIZACJA I PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH – SZKOLENIE DLA LIDERÓW”

„Szkolenie dla liderów”

„PEZ”

PEZ – Podnoszenie Efektywności Zespołu (program szkoleniowy projektowany indywidualnie dla danego zespołu)

 

„SYTUACJE KONFLIKTOWE W SZKOLE: TRUDNE ROZMOWY Z RODZICAMI” 

„Sytuacje konfliktowe w szkole.”

„ASERTYWNY NAUCZYCIEL – asertywność w praktyce szkolnej”

„Asertywny nauczyciel”

„KOMUNIKACJA W ZESPOLE W OPARCIU O ANALIZĘ TRANSAKCYJNĄ”

„Komunikacja w zespole w oparciu o Analizę Transakcyjną.”

‚PEZ’

„PROFILAKTYKA SKUTKÓW DZIAŁANIA PRZEWLEKŁEGO STRESU W ZAWODZIE NAUCZYCIELA”

„Profilaktyka skutków działania przewlekłego stresu w zawodzie nauczyciela.”

„ZARZĄDZANIE UWAGĄ NA LEKCJI – NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE.”

„Zarządzanie uwagą na lekcji – neurodydaktyka w praktyce.”

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, CZYLI JAK UCZYĆ EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ.

Ocenianie kształtujące, czyli jak uczyć efektywnego uczenia się.

Klikając na poniższy link będziecie Państwo mogli ściągnąć opisy wszystkich szkoleń (format pdf):

ulotki szkolenia STREFA 2017

Kontakt