Znaczenie rytmu w harmonijnym rozwoju dziecka

Znaczenie rytmu w harmonijnym rozwoju dziecka

UWAGA: Uczestnicy szkolenia nie muszą znać się na muzyce czy grać na instrumentach.

„Szkolenie zostało przygotowane w sposób profesjonalny. Osoba prowadząca wykazała się wysokimi kompetencjami i fachowym przygotowaniem w wyżej wymienionym temacie. Potrafi rozbudzić kreatywność członków grupy, zadbać o dobre samopoczucie i pozytywne relacje wewnątrz grupy. Wiedza przekazywana była w sposób angażujący uczestników, bazujący na ciekawych przykładach i pomocach z wykorzystaniem różnych form aktywności.”

Konsultant Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Jadwiga Iwanowska

Szkolenie uświadamia rolę zajęć rytmiczno–muzycznych w ogólnym rozwoju dziecka. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia zajęć z wykorzystaniem piosenek, ćwiczeń rytmicznych i układów tanecznych. Nauczyciele posiądą umiejętność integrowania różnych form aktywności: słuchania, grania, tańcu i śpiewu. Trener skupiony jest na praktycznym wykorzystaniu przekazywanej wiedzy oraz dba o indywidualizację metod do problemów zgłaszanych podczas zajęć. Potrafi poruszać ważne tematy w swobodnej atmosferze, treści przekazuje w interakcji z uczestnikami.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

  • Zainspirujemy cię do twórczego wykorzystania muzyki w pracy z dziećmi
  • Wzbogacisz swój warsztat pracy o angażujące i poruszające metody
  • Dowiesz się jak rozbudzić aktywność twórczą własną i dzieci
  • Poznasz zabawy i ćwiczenia muzyczno–ruchowe i nauczysz się wykorzystywać je w praktyczny sposób
  • Rozwiniesz swoje umiejętności praktyczne: śpiewu, sprawności ruchowej, gry na instrumentach naturalnych, tworzenia i słuchania muzyki
  • Doświadczysz znaczenia muzyki i rytmu w ciekawy i kreatywny sposób

Kilka informacji praktycznych:

  • Szkolenie trwa ok.3,5 h
  • Ilość osób w grupie: maks. 20
  • Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich, którzy pracują z dziećmi zarówno przedszkolnymi jak i kl.1-3 szkoły podstawowej.