„Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”

„Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”

Szkolenie jest doskonałą kontynuacją Analizy mocnych stron zespołu z wykorzystaniem Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®). Ale może być również przeprowadzone niezależnie i wtedy stanowi zamkniętą całość. Poprzez ćwiczenia i symulacje zespołowe i dyskusje będziemy zachęcać Państwa do przyjrzenia się na nowo zespołowi, w którym funkcjonujecie na co dzień i do odkrycia tkwiącego w nim potencjału. Ten warsztat może stać się dobrą okazją do przedyskutowania dotychczasowych reguł wspólnego działania, określenia na nowo zasad, którymi chcą Państwo się kierować we wzajemnej współpracy i określenia wspólnych dla całego zespołu wartości, na jakich może się on opierać.

Klikając na poniższy link będziecie Państwo mogli ściągnąć opis szkolenia (format pdf):

ulotki-szkolenia-strefa-budowanie-2016