„Szkolenie dla liderów”

„Szkolenie dla liderów”

„ORGANIZACJA I PRACA W ZESPOŁACH PROJEKTOWYCH I PRZEDMIOTOWYCH – SZKOLENIE DLA LIDERÓW” może być kontynuacją Efektywnej komunikacji i współpracy w zespole. Może być również realizowane jako szkolenie niezależne. Uczestnicy szkolenia to osoby, które w szkole pełnią funkcję liderów. Formalnie, jako szefowie zespołów przedmiotowych i projektowych lub nieformalnie, jako osoby, które wywierają wpływ na zespół i z których zdaniem, inni nauczyciele się liczą. Liderzy potrzebują takich kompetencji i narzędzi, które pomogą im nie tyle w zarządzaniu innymi, ile w angażowaniu i przejmowaniu odpowiedzialności za realizowane zadania i projekty. Dzięki temu będą mogli współtworzyć atmosferę sprzyjającą zaufaniu i współpracy w całym zespole.

Klikając na poniższy link będziecie Państwo mogli ściągnąć opis szkolenia (format pdf):

ulotki szkolenie dla liderów STREFA 2017