Akademia kompetencji

Akademia kompetencji

„AKADEMIA KOMPETENCJI” 

Opis programu:

 • 32 godziny dydaktyczne realizowanych w 7 modułach szkoleniowych w formie stacjonarnej i/lub on-line
 • bogate materiały szkoleniowe, gotowe scenariusze, struktury do wykorzystania „od razu na lekcji”
 • możliwość konsultacji indywidualnych z trenerami po każdym module.
 • szkolenia przeprowadzane przez certyfikowanych trenerów, specjalistów w swojej dziennie, praktyków
 • trenerzy są absolwentami Szkoły Trenerów B.B. Kotlińskich, pracują w sposób angażujący uczestników, w oparciu o konkretne przykłady i problemy do rozwiązania, które wnoszą sami uczestnicy.

Cele:

 • podniesienie kompetencji pracy z uczniami opartej na metodach wykorzystujących nowoczesne narzędzia, które pomagają w angażowania uczniów w proces uczenia się.
 • wzrost efektywności procesu dydaktycznego i wychowawczego dzięki zarzadzaniu uwagą i motywacją uczniów
 • wzrost kompetencji cyfrowych nauczycieli, wykorzystanie programów ułatwiających utrzymanie uwagi i zaangażowania podczas nauczania on-line.
 • doskonalenie umiejętności zastosowania metod aktywnych w trakcie nauczania zdalnego
 • budowanie dobrostanu nauczycieli w oparciu o metody zarządzania stresem i emocjami
 • profilaktyka wypalenia zawodowego poprzez budowanie odporności psychicznej nauczycieli

Korzyści:

 • W czasie szkoleń uczestnicy doświadczą i przećwiczą wykorzystanie wielu metod uatrakcyjniających lekcje i budujących odpowiedzialność uczniów:
  • narzędzia Points of You®,
  • praca z obrazem i metaforą,
  • metoda grywalizacji do wykorzystania na wielu przedmiotach,
 • Nauczyciele będą mieli okazję poznać metody pobudzające samodzielne myślenie, wnioskowanie oraz przewidywanie skutków swoich działań. Dzięki metodom myślenia krytycznego będą mogli zaangażować uczniów i pobudzić ich do kreatywności i logicznego myślenia.
 • Uczestnicy otrzymają gotowe modele prowadzenia lekcji z wykorzystaniem prezentowanych narzędzi.
 • wzrost świadomości realnego wpływu na podniesienie atrakcyjności lekcji, a co za tym idzie wpływa na większą satysfakcję i dobrostan samych nauczycieli
 • Poszerzenie wachlarza możliwości wpływania na uczniów, zdolność do pracy na potencjale uczniów poprzez atrakcyjne i aktualne metody z wykorzystaniem nowych technologii.