Książka 1

Książka 1

Polską, także szkolną, „specjalnością” jest słaba komunikacja i niemal brak współpracy ludzi. Nauczyciele deklarują w ankietach skłonność do pracy samodzielnej. Czyli samotnej. Od kogo więc Polacy nauczą się współpracy, wzajemnego szacunku, rozmowy jeśli dla nauczycieli to jest problem? Ta publikacja może pomóc dyrektorom i nauczycielom w pokonaniu barier.

Marek Pleśniar,

Dyrektor Biura OSKKO,

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)